Säg det med video

Längd: Halvdag/heldag, ert behov styr.

Beskrivning
Inspirationsföreläsning och coachning. Vill du kunna krydda din traditionella textkommunikation med videokommunikation? Som kommunikatör, företagare eller chef kan video bli “spot-on” i din kommunikation. Kundrelationer kan stärkas, det kan berika undervisning och lärande eller bidra till kommunikativ tydlighet till dina anställda. Personliga erfarenheter och konkreta tips delas till dig, arbetslaget eller organisationen för att lyckas med din videoinspelning.
Ur innehållet:
Tips för att lyckas med din kommunikation
Skärminspelning med Camtasia Studio/skärminspelningsprogram
Filmning med laptop/mobila enheter
Uppladdning och spridning via Youtube eller interna kanaler