Visualisera med Presentationer

Visualisera med Presentationer
Längd: 30-60 minuter, halvdag/heldag beroende på ert behov. Föreläsningen kan också förlängas med Workshop.

Beskrivning
Inspirationsföreläsning. I ett snabbt och konstant informationsflöde är det svårt att sticka ut. Rätt använt kan din presentation bli ett av dina absolut bästa hjälpmedel och din publik kommer att minnas din presentation. Visualisera med presentationer är föreläsningen som tar med dig på en underhållande och fascinerande resa genom de kognitiva grundstenarna som du bör tänka på när du bygger en presentation.

Tre mantran följer i föreläsningen: Visualisering, ta bort brus och skapa enkelhet.
Exempel ur innehållet:
DU är i fokus, inte din presentation
Regeln om tre
Designtips
Signal och brus
Att jobba med kontrast
Använda bilder
Animationer
Bra och dåliga exempel
Förlängning:
Individuell coachning
Hur du välkomnar din nervositet
Retorik
Struktur och manus
Verbal och icke verbal kommunikation
Praktiska övningar