Microsoft Office 365

Grundkurs eller fördjupning i Microsoft Word
Längd: 1-3 timmar beroende på ert behov

Beskrivning
Lär dig navigera i Word, det kraftfullaste ordbehandlingsprogrammet på marknaden. I Workshopen varvas teori med praktik. Du lär dig grundinställningar i Word och du kommer att bli en skicklig nybörjare. Möjlighet till fördjupning finns!

Exempel ur innehållet
Skapa och spara nytt dokument
Markera, flytta och kopiera text
Formatera text
Infoga och redigera bilder
Ta kontrollen över tabbarna
Fixa indrag av text
Skapa punktade och numrerade listor
Skapa och formatera tabeller
Stavningskontroll och autokorrigering
Sidhuvud och sidfot
Utskriftsinställningar

Grundkurs eller fördjupning i Microsoft Excel
Längd 1-3 timmar beroende på ert behov

Beskrivning
Microsoft Excel är ett kraftfullt kalkylprogram som ingår i Microsoft Office/Office 365. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i programmet. Efter kursen kan du tillräckligt mycket för att kunna använda Excel praktiskt i ditt arbete eller hemma. Teori blandas med praktik. Möjlighet till fördjupning finns!

Exempel ur innehållet
Grundinställningar i Excel lär dig navigera i Excel.
Skapa och spara ny arbetsbok och kalkylblad
Redigering & formatering
Enkla formler
Diagram
Formelfunktioner
Listor & Tabeller
Spara & Utskrift

Grundkurs eller fördjupning i Microsoft Powerpoint
Längd: 1-3 timmar beroende på ert behov

Beskrivning
Lär dig bygga presentationer i Powerpoint, från ax till limpa. I Workshopen varvas teori med praktik. Du lär dig grundinställningar i Powerpoint och du kommer att bli en skicklig nybörjare. Möjlighet till fördjupning finns!

Exempel Ur innehållet
Orientera dig i PowerPoint 2016
Skapa, spara, öppna och stänga PowerPoint-presentationer
Skriva och formatera texter med ”rätt” typsnitt och storlek
Arbeta med textrutor och platshållare
Infoga och redigera bilder och objekt
Skapa bildspel
Övergångar och animeringar
Video och ljud i Powerpoint