Digitala verktyg i undervisningen

Beskrivning
Inspirationsföreläsning och coachning. Hur ska du hantera flexibilitet och tillgänglighet 24/7? Hur kan du göra undervisningen personlig med digitala verktyg? Skolverket vill att vi lärare ska bli mer digitala i vår undervisning. Här finns många spännande vägar att börja vandra. Samtidigt är utbudet enormt och svårnavigerat, hur kan vi bli mer digitala i vår undervisning? I kursen får du lära dig att använda några digitala verktyg för att komma igång.

  • Edpuzzle
  • Padlet
  • Mentimeter
  • Kahoot
  • Open Shot
  • Flipgrid
  • Skärminspelning

Och mycket mer! Njut av ditt lärande!